Oproep Teledoc - deadline 12 juni

geplaatst op 01-05-2017

Een Teledoc is een documentaire met een eigentijds Nederlands onderwerp of duidelijk Nederlandse connectie, afspelend in het heden, toegankelijk, prikkelend, verhalend, cinematografisch en voor een breed televisie- en bioscooppubliek. In dit project werken publieke omroepen, CoBO en het Nederlands Filmfonds samen met Nederlandse onafhankelijke documentaire producenten. 
 
Wie komen in aanmerking?
Onafhankelijke documentaire producenten en documentaire makers met relevante, bewezen werkervaring in de professionele film- en televisiesector die minimaal 3 documentaires van 50 minuten of 1 documentaire van 70 minuten hebben gemaakt die zijn uitgezonden op de regionale of landelijke televisie en/of uitgebracht in de bioscoop voor betalend publiek. Makers zijn in principe niet verbonden aan een omroep en regisseur en producent mogen niet één en dezelfde persoon zijn.

De productiemaatschappij moet minimaal 2 jaar gevestigd en actief zijn in Nederland. In het kader van dit project dient de producent minimaal 1 lange documentaire van tenminste 70 minuten onafhankelijk te hebben geproduceerd, uitgezonden op de regionale of landelijke televisie en/of uitgebracht in de bioscoop voor betalend publiek.

Als een regisseur zelfstandig een plan indient welke wordt geselecteerd, dan wordt in samenspraak met omroep en Filmfonds gezocht naar een producent waarmee de film verder kan worden ontwikkeld.
Een producent kan maximaal 2 Teledocs tegelijkertijd produceren (ontwikkelen en/of realiseren), de regisseur kan bij maximaal één Teledoc tegelijkertijd betrokken zijn. Het staat regisseurs met een Teledoc in de laatste fase van afwerking vrij om een nieuw plan voor ontwikkeling in te dienen.
 
Criteria filmplan
Het plan is gebaseerd op een universeel eigentijds thema, verhalen spelen zich af in het heden (verwijzingen naar het verleden zijn mogelijk) en met een duidelijk Nederlandse connectie. Toegankelijk voor een breed televisiepubliek en/of bioscooppubliek. Een gelaagde vertelling, verhalend op basis van storytelling met een cinematografische auteursvisie. De situatie, het onderwerp of (hoofd)persoon maakt een ontwikkeling door.

Een ontwikkelingsaanvraag bestaat uit maximaal 5 pagina’s A4 exclusief toestemmings-verklaringen, enkelzijdig en leesbaar beschreven, voorzien van (werk)titel, auteur en datum. Hiervan 2 pagina’s synopsis, 1 pagina toelichting met motivatie en visie op de regie en 1 pagina CV’s/filmografieën van de regisseur en (indien reeds een team) van de producent, inclusief een adres, telefoonnummer en e-mail adres.
 
Het CV van de indiener(s) moet kunnen worden getoetst. In de filmografie dienen daarom de lengtes, uitzenddata, omroep en/of bioscooproulatie van vermelde films te worden aangegeven.
Een toestemmingsverklaring is noodzakelijk indien medewerking van een persoon of instantie vereist is om toegang te verkrijgen tot het onderwerp van de documentaire. Deze toestemming moet zodanig worden verkregen dat deze partij op geen enkele wijze inhoudelijk invloed op de documentaire kan uitoefenen.
 
Voor alle voorwaarden klik hier (link naar protocol Teledoc)
 
In een aantal gevallen komt een aanvraag niet in aanmerking voor een bijdrage:
- Filmplannen die niet aan voornoemde eisen voldoen worden niet in behandeling genomen.
- Filmplannen die eerder zijn afgewezen door het Filmfonds zijn uitgesloten.
- Filmplannen die eerder zijn ingediend voor Teledoc zijn uitgesloten, tenzij een omroep of
  het Filmfonds toestemming verleent tot een nieuwe indiening.
- Filmplannen die al een ontwikkelingssubsidie van het Filmfonds of een ander fonds (m.u.v. Oase)
  hebben verkregen zijn uitgesloten.
 
Procedure
De plannen kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend via cobo@cobofonds.nl uiterlijk maandag 12 juni 2017, 17:00 uur. Onderwerp: Teledoc 2017-2 + de titel.
Aanvragen die na sluitingstijd binnenkomen worden niet in behandeling genomen. De tijd van binnenkomst is bepalend en niet de tijd van verzending.
 
Filmplannen die aan de criteria voldoen worden door vertegenwoordigers namens de publieke omroepen en Filmfonds inhoudelijk beoordeeld. Geselecteerde plannen krijgen een toekenning voor ontwikkeling: research, proefopnamen, etc. en schrijven van een documentaire script.

Na uitwerking van de geselecteerde filmplannen vindt opnieuw selectie plaats door publieke omroepen en Filmfonds voor de mogelijke realisering. Voor realisering kunnen alleen producenten indienen.
De lengte van de films is tussen de 75 en 90 minuten. Het budget voor ontwikkeling en proefopnamen is maximaal € 20.000,- en voor realisering maximaal € 300.000,-.
Het aantal indienrondes voor Teledoc is gerelateerd aan het aantal toekenningen dat tot dan toe heeft plaatsgehad en kan worden bijgesteld.
 
De eerstvolgende indiendatum voor 2017 is maandag 16 oktober 2017 om 17:00 uur;
 
Kijk voor meer informatie omtrent de oproep, criteria, voorwaarden en verdere procedure op:

http://teledoc.cobofonds.nl/data/files/abc_media_downloads/2015.06/418586448.pdf
Klik hier voor de aanvraagprocedure:
http://teledoc.cobofonds.nl/data/files/abc_media_downloads/2017.05/3872256449.pdf
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met CoBO:
035 – 677 53 48 of cobo@cobofonds.nl