Aqil before action
foto van: Aqil Dahhan (actor, regie, producer, decor, poppenspeller..)