Open Call DAFF Brain Room

geplaatst op 02-09-2019

Filmmaken kan soms een eenzaam en lastig proces zijn. Daarom helpen VERS en DAFF (Dutch Academy For Film) jou als VERS lid graag in dit proces.Samen organiseren we een nieuwe editie van De Brain Room. 

De Brain Room is een plek waar vrijuit over filmzaken en ideeën gesproken wordt en waar men zich door de kennis en ervaringen van DAFF-leden kan laten inspireren. De sessie staat onder leiding van een moderator.
 Twee of drie projecten worden gepresenteerd met een duidelijke vraagstelling. DAFF-leden uit verschillende disciplines lezen de pitches, beschrijvingen of zelfs scripts van tevoren en denken vervolgens mee over oplossingen. Het maakt niet uit in welke fase het project is. Alle aanwezigen verklaren zich a priori verplicht tot geheimhouding van de ideeen van de deelnemers. De deelnemers zijn vrij om alles in een veilige omgeving te bespreken.

Het is geen pitch en ook geen verkooppraatje, de presentatie hoeft dan ook niet tot in de puntjes verzorgd te zijn. Dit kan een outline, synopsis of treatment zijn, maar kunnen ook rushes of moodboards zijn. Het gaat om de inhoudelijke uitwisseling en het leren van elkaars ervaringen. Er kan geëxperimenteerd worden met acteurs die een scene uitspelen of je kan iets met muziek doen. Het doel is dat de Brain Room de makers een stap verder zal brengen. Belangrijk is hierbij wel dat je een duidelijke vraag hebt aan de mensen die feedback geven. 

Inzenden
 Heb je een project die je graag wil bespreken met anderen?
VERS leden kunnen zich (gratis) opgeven.
Stuur je project én lidnummer naar info@versfilmentv.nl o.v.v. 'Brain Room'.

Deadline: 13 oktober 2019.

Er zal een voorselectie gemaakt worden door VERS. Begin november zullen we de gekozen projecten benaderen. De Brain Room vindt plaats in de week van 11 november.  

Wat is de DAFF?
De Dutch Academy For Film heeft als doel het bevorderen van de Nederlandse film als wezenlijk bestanddeel van de Nederlandse en Europese cultuur. De Academy kent uitsluitend individuele leden, die voor of achter de camera hun filmsporen verdiend hebben, en zich met expertise en kennis inzetten in het belang van de sector. https://daff.org

Verslag van eerdere Brain Rooms: 18 december18 september9 april.